Föreningen Sacaí

Svenska flamencoföreningen Sacai är en ideell förening som bildades i Stockholm våren 1999. Vi samlar flamencoälskare av alla slag, professionella och amatörer. Vi arbetar för att främja flamencokulturen i Sverige och samarbetet mellan olika flamencoutövare i Norden. Vi anordnar workshops och fester, samt står som medarrangör till olika flamencoevenemang. På vår hemsida hittar du bland annat information om aktiviteter och events som föreningen anordnar, men också information om flamencokurser och föreställningar runt om i landet samt information om verksamma artister/lärare.

De länkar till artister vi lägger upp gör inte anspråk på att vara någon fullständig lista på artister verksamma i Stockholm, Sverige, Norden, Spanien eller resten av världen. Alla som är intresserade av att finnas med på listan är välkomna att sända oss information om detta. Någon egen undersökning har vi inte resurser att genomföra, men vi tar tacksamt emot alla förslag. I vårt intresse ligger inte att göra någon typ av kvalitetsurval.

Du får gärna maila in flamencofrågor och tips till oss: sacai@flamenco.se

Varmt välkommen till vår verksamhet!

The Swedish Flamenco Association Sacai is a non-profit organisation founded in Stockholm 1999. Today we gather flamenco enthusiasts of all kinds, professional as well as amateurs. Our aim is to develop the flamenco culture in Sweden and deepen the cooperation between different actors across the Nordic region. We arrange workshops and events during spring and fall. Sacai as an association also stands as co-organizor of different happenings which involve flamenco.

At our homepage you can find information about Sacai´s activities and events. We also strive to collect information about flamenco courses and performances in general across the country, as well as information about active performers/teachers. Please note that our list of various artist does not claim to be complete. As a non-profit organisation, we do not have the resources to make surverys. If you wish to add a link, please contact us.

You are most welcome to contact us if you have any flamenco questions!

Welcome to Sacai!