Styrelsen 2014-2015

Sacai nya styrelse för verksamhetsåret 2014-2015 valdes på årsmötet 14/5.

Styrelsen det kommande året ser ut på följande sätt:

  • Máximo Martin, ordförande
  • Serena Sayago Armas, kassör
  • Carina Eriksson, sekreterare
  • Nadja Djokic, ledamot
  • Inger Ekman, ledamot
  • Anna el Yafi, ledamot
  • Sofia Berglund, suppleant