Styrelsen 2013-2014

Ordförande: Máximo Martín

V.Ordf.: Inger Ekman

Kassör: Anna Ganetz

Sekreterare och medlemsansvarig: Carina Eriksson

Ledamöter: Annika Strandberg, Anna Yafi, Nada Djokic