Styrelsen 2011-2012

Ordförande: Máximo Martín, V.Ordf Inger Ekman

Kassör: Anna Ganetz

Sekreterare och medlemsansvarig: Carina Eriksson

Ledamöter: Annika Strandberg, Anna Yafi, Annu Ronkainen, Lilia Riggio, Josefine Chiacchiero